MINEVIK ON VÕTMEKS TULEVIKKU

Lingo OÜ on erakapitalil rajanev osaühing, mis asutati 1991. a. Esialgu pakkus Lingo OÜ ainult inglise keele kursusi täiskasvanutele ja andis tööd kahele inimesele. 1992. a alustasime kirjalike ja suuliste tõlketeenuste osutamist. Kuna tõlke- ja muude bürooteenuste roll firma tegevuses üha kasvas, otsustas ettevõtte juhatus 1998. a luua uue iseseisva mittetulundusühingu Pärnu Keeltekool, mis võttis üle keeleõppealase töö. Lingo OÜ spetsialiseerus aga tõlke- ja bürooteenustele.

AIDATES LEIDA ÜHIST KEELT

Meie kogenud tõlgid ja tõlkijad aitavad klientidel suhelda peamiselt eesti, inglise, soome, saksa ja vene keeles. Vajadusel leiame aga tõlkija ka teiste Euroopa keelte tarvis (läti, leedu, rootsi, norra, poola, prantsuse, itaalia, hispaania jt).

Lingo OÜ kuulub alates 1998. a konsortsiumisse EUPHARIA, mis on 15 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi tõlkebürood ühendav mittetulundusühing. EUPHARIA sõsarorganisatsioonis EULOGIA on aga esindatud kõigi Euroopa Liidu riikide ja Norra tõlkebürood. Me tunneme hästi oma kolleege ja usaldame neid kui oma ala professionaale. Mõlema organisatsiooni liikmed rakendavad “viie silma” süsteemi, et kindlustada tõlketööde teostamisel parim tulemus. Seega suudame pakkuda kvaliteetset tõlget ükskõik millisest Euroopa keelest ükskõik millisesse teise Euroopa keelde.

Personal

Kõigil Lingo tõlkebüroo töötajatel on kõrgharidus, vajalik kvalifikatsioon ja töökogemus, enamus on meie firmas töötanud juba aastaid. Püüame igati vältida kogenematute või puuduliku kvalifikatsiooniga tõlkide/tõlkijate kasutamist.

Kui meie töömaht kasvab suuremaks kui meie võimalused tööd operatiivselt teostada, kasutame teiste heatasemeliste tõlkebüroode abi. Sel juhul kontrollivad meie tõlgid teostatud töö enne kliendile väljastamist alati üle.

Tõlgi/tõlkijana saab töötada inimene, kellel on järgmised teadmised ja oskused:

  1. vähemalt kõrgharidus ja erialane koolitus;
  2. riigikeele oskus kõrgtasemel;
  3. vähemalt üks kõrgtasemel B-keel;
  4. vähemalt üks heal tasemel C-keel;
  5. eeskujulik arvuti kasutamise oskus
    (vähemalt MS Office Professional, Internet, e-post);
  6. vähemalt 2-aastane erialane staaž
    (erialase staaži puudumisel saab kandideerida tõlgi/tõlkija assistendiks).