Suuline tõlge

Paljudel üritustel, seminaridel või kokkusaamistel, kus on eri keeli kõnelevaid osalejaid, võib vaja minna suulist tõlkimist. Sellise teenuse võib jagada kolme liiki.

Sünkroontõlge

Sünkroontõlget tehakse samal ajal, kui esineja räägib, ja selle põhiline eelis on kiirus. Tõlkimine eeldab sobivaid seadmeid. Tõlk istub eraldi ruumis või spetsiaalselt paigaldatavas kabiinis ja tõlget kuuldakse kõrvaklappide kaudu. Et tõlk kuuleks originaalteksti, peab esineja alati mikrofoni kasutama – ka siis, kui ta pärast kõne lõppu kuulajatega suhtleb või poodiumist hetkeks eemale astub.

Tõlk, kes parajasti ei tõlgi, teeb ettevalmistusi ning kuulab saalist tulevat teksti, et kirjutada vajaduse korral partneri jaoks üles numbreid, termineid või nimesid ja võtta kohe kui vaja järg üle.
Sünkroontõlget ei tehta üldjuhul üksinda (erandiks on vaid mõni tund vältavad sündmused).

Oluline on see, et tõlk ei tõlgi sõnu, vaid mõtet, ning seda tahab ta edasi anda selgelt ja ladusalt. Seepärast on tõlgid väga tänulikud, kui esineja arvestab oma kõnes nendega, muu hulgas väldib varem valmis kirjutatud teksti kiiret mahalugemist. Nii on kindel, et kogu vajalik info jõuab tõlke vahendusel kuulajateni.

Järeltõlge

Järeltõlkeks pole tõlkeaparatuuri vaja. Sel puhul tõlgitakse teksti kuni viieminutiliste lõikude kaupa. Tõlk teeb märkmeid ja võimaluse korral kasutab seinal näidatavaid slaide. Järeltõlge kestab alati kauem kui näiteks sünkroontõlge, sest lisandub tõlkele kuluv aeg. Seda liiki tõlge sobib hästi igasugustel läbirääkimistel, sest see annab osalejatele rohkem aega oma seisukohtade läbimõtlemiseks.
Ka seminaridel saavad mõlemat keelt mõistvad inimesed kasutada tõlkimiseks kuluvat aega rahulikult märkmete tegemiseks.

Kuigi järeltõlge on vähem intensiivne kui sünkroontõlge, soovitatakse ka pika ja keerulise järeltõlke puhul kasutada kaht tõlki.

Sosintõlge

Sosintõlget kasutatakse siis, kui kuulajaskonnas on paar-kolm inimest, kes ei saa sündmuse põhikeelest aru. Tõlk istub nende juures ja teeb sosinal sünkroontõlget.

Põhiline on valida igaks sündmuseks õiget liiki tõlge. Selles aitavad teid meie projektijuhid.

Ka suulise tõlke puhul on kliendi ja tõlgi koostöö ülimalt tähtis. Sageli tundub tõlgitav tekst oma valdkonna spetsialistidele lihtne, kuid tõlgile, kes peab orienteeruma paljudes valdkondades, ei pruugi teema sama kerge olla.

Seetõttu oleks hea, kui ta jõuaks teha ettevalmistusi. Tõlk peaks saama materjalid kätte kaks nädalat varem. Samuti tuleks talle anda kontaktisiku telefoninumber, et oleks, kelle poole vajaduse korral küsimustega pöörduda. Mida põhjalikumalt on tõlk saanud valmistuda, seda parem on tõlke kvaliteet.

Hea väljaõppega tõlgi ja sobiva tõlkeviisi kasutamine võimaldab kõigil osalejatel saada kogu vajaliku teabe, annab sündmusele palju juurde ja jätab osalejatele meeldiva mulje.