Dokumendi tõlked

Vandetõlkidest

Alates 2015. aastast teevad ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde vaid vandetõlgid. Aastast 2020 hakkab sama kehtima ka võõrkeelest eesti keelde tehtavate ametlike tõlgete kohta.

(1) Dokumentide tõlkimise teenuse osutamisel vandetõlk:

1) tõlgib dokumente;
2) kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust;
3) kinnitab vajaduse korral arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust.
(2) Vandetõlk peab oma kutsetegevuse raames nõustama isikuid dokumentide tõlkimisega seotud küsimustes.
(3) Isiku soovil korraldab vandetõlk oma kutsetegevuse raames tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamise notari poolt.

Allikas: Vandetõlgi seadus

Vandetõlgi institutsioon taasloodi Eestis 2001. aastal, mil Riigikogu võttis vastu vandetõlgi seaduse. Esimesed viis vandetõlki asusid pärast eksami sooritamist tööle 2003. aastal. Tänaseks on vandetõlke üle 50 ning esindatud on inglise, vene, soome, saksa, rootsi, prantsuse, hispaania, itaalia, norra, läti ja leedu keel.

Vandetõlgiks pürgijal peab olema kõrgharidus, ta peab sooritama vandetõlgi eksami, tõendamaks oma oskusi, teadmisi ja pädevust. Enne vandetõlgi kutse saamist tuleb anda justiitsministri ees vanne.

1. jaanuaril 2014 jõustus uus vandetõlgi seadus, mille kohaselt osutab vandetõlk ametlikku dokumentide tõlkimise teenust. Vandetõlgi poolt tõlgitud dokument on vandetõlgi tõlge (varasemalt kinnitatud tõlge, notariaalne tõlge).

Vandetõlgil on õigus kinnitada tõlgitavate dokumentide ärakirjade õigsust, samuti arvutivõrgu kaudu kasutatavatest andmekogudest tehtud väljatrükkide õigsust.

Vandetõlk töötab kiiresti ja paindlikult, vastutades oma teenuste kvaliteedi eest.

Tõlke tellimine

Lingo tõlkebüroos töötab kohapeal inglise keele vandetõlk Helena Kivi, kes on nimetatud vandetõlgiks justiitsministri käskkirjaga 2008. aastal.

Väikedokumentide tõlked inglise keelde on võimalik kätte saada ka juba tõlketöö tellimise päeval. Dokumente on võimalik edastada ka posti ja pakiautomaadi vms vahendusel.

Vajadusel saate meie kaudu tellida tõlke kõigi Eestis tegutsevate vandetõlkide käest.

Tõlke hinna näiteid

Vandetõlgi tõlge standardsest väikedokumendist (tõlge kinnitatakse kokku originaaliga) inglise keelde – 15,00 €, hinnale lisandub käibemaks 20%.

Vandetõlgi tõlge karistusregistri teatisest (ilma karistusteta, tõlge kinnitatakse kokku originaaliga) inglise keelde – 15.00 €, hinnale lisandub käibemaks 20%.

Vandetõlgi tõlge äriregistri kehtivate andmete väljatrükist (väljatrükk ühel lehel) inglise keelde – alates 18.00 €, hinnale lisandub käibemaks 20%.