Kirjalik tõlge

Meie kogenud tõlgid ja tõlkijad aitavad klientidel suhelda peamiselt eesti, inglise, soome, saksa ja vene keeles. Vajadusel leiame aga tõlgi või tõlkija ükskõik millise Euroopa keele tarvis (läti, leedu, rootsi, norra, taani, poola, prantsuse, itaalia, hispaania jt).

Esitatud hinnad kehtivad tõlgete kohta, mille alg- või sihtkeeleks on eesti, inglise, saksa, soome või vene keel. Teiste keelte osas vastavalt hinnapakkumusele.

  KM-taKM-ga
Võõrkeelest eesti keelde lk13.3316.00
Eesti keelest inglise/saksa keeldelk13.6716.40
Eesti keelest soome/vene keeldelk13.9216.70

1 lk = 1800 tähekohta koos tühikutega (Word – Tools – Word count – Characters with spaces)

 • Kirjaliku tõlketöö standardhind sisaldab teksti tõlkimist ja väljastamiseelset tehnilist korrektuuri.
 • Kõigi kirjalike tööde tariifid on esitatud ühe standardlehekülje kohta (leheküljel keskmiselt 30 rida, 1800 tähekohta).
 • Miinimumtasuks on kõigil kirjalikel tõlketöödel tasu 0,5 lk eest (v.a pisidokumendid).
 • Tõlketöö valmimise tähtaega arvestatakse mahu järgi keskmiselt 5 lehekülge päeva kohta, lisaks tellimuse esitamise ja tõlke tellijale üleandmise päevad.
 • Kiirtöö eest võetakse lisatasu 50% töö maksumusest. Kiirtöö all mõistetakse samaks päevaks teostatavaid töid olenemata nende mahust ja pikema tähtajaga töid, mille valmimisaeg on lühem, kui eespool esitatud tähtaeg.
 • Kirjalikud tõlketööd (v.a tõlkimist vajavad dokumendid) esitatakse üldjuhul tekstifailina. Muudes formaatides esitatud tõlketööde puhul on tõlkebürool õigus lisada arvele skaneerimis- või konverteerimiskulud.
 • Tõlketöö kujundus järgib nii palju kui võimalik algteksti kujundust. Kui tekstile lisatavad illustratsioonid, joonised, tabelid vms tuleb selleks skaneerida, tasub sellega seonduvad kulud tellija.
 • Kui tõlkebüroo poolt juba tõlgitud tekstis tuleb teha kliendi soovil algteksti muutmisest tulenevaid täiendusi ja/või parandusi ja need ei ole originaaltekstis markeeritud, mistõttu tõlk peab tõlgitud teksti täies ulatuses uuesti algtekstiga võrdlema, arvestatakse tasu nimetatud töö eest suulise tõlke tunnitasu alusel.
 • Kui tõlge avaldatakse trükituna või pannakse üles Internetis, teavitab tellija töö tellimisel sellest tõlkebürood ning esitab maketi valmimisel või lehekülje ülesriputamisel töö korrektuuri lugemiseks (lisatasu selle eest ei võeta).
 • Tekstikorrektuuri (proofreading) all mõistetakse (trüki)vigade parandamist, st kas emakeelse või võõrkeelse teksti kirjavahemärkide, õigekirjavigade, käände- ja pöördelõppude, elementaarsete süntaksivigade jms korrigeerimist. Sel juhul loeb töö teostaja vaid ühes keeles olevat teksti ega võrdle seda sisuliselt mõnes teises keeles oleva tekstiga.
 • Teksti toimetamise (editing) all mõeldakse kahes erinevas keeles oleva teksti võrdlemist omavahel nii sisuliselt, stiililiselt kui keeleliselt.